Opdrachtgevers

 

LOB@school heeft ervaring in diverse werkvelden:

Scholen voortgezet onderwijs, beroepskolom en hoger onderwijs
 

Diverse scholen voortgezet onderwijs, scholen middelbaar beroepsonderwijs en hoge scholen worden door LOB@school begeleid in ontwikkeling van beleid en vormgeving loopbaanbegeleiding.

Diverse instrumenten en werkvormen zijn daarvoor beschikbaar, waaronder de LOB/SLB-scan. Teams worden geprofessionaliseerd in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken.

 

Opdrachtgever J. Staps, programmamanager loopbaanontwikkeling: 'Jan Willem heeft echt kennis van zaken. Hij kent de dagelijkse praktijk (als zijn broekzak)  en kan die uitstekend voor het voetlicht brengen.
Hij is goed in staat te reflecteren zonder te vervallen in waardeoordelen.
Hij heeft werkelijk visie en neemt je mee op weg.
Hij is in trajecten zeer geschikt als extern klankbord.
Hij is flexibel en levert maatwerk. Niet hij bepaalt, jij bepaalt en hij stuurt en ondersteunt daarbij'.

 

Samenwerkingsverbanden van scholen
 

Diverse regionale samenwerkingsverbanden zijn en worden door LOB@school ondersteund.

 

Bijvoorbeeld:

 • Lerende Regio Arnhem

 • Vallei & Eem VSV

 • FERM voor jongeren

 

Opdrachtgever Frans Blom, Arcuscollege:

'Mijn evaluatie van jouw aanpak richt zich op een paar sterke kanten:

Sterk gericht zijn op wat in de groep speelt en dat echt voorop stellen en inpassen/aanpassen  in het proces,

een mooie afwisseling aan activiteiten die jij aanbiedt en materiaal wat groepsleden in kunnen brengen en je vermogen om inbreng van deelnemers te koppelen aan bestaande theorie of handzame schema’s e.d..

Je bent in staat om echt contact te maken met deelnemers. Echt geïnteresseerd in wie ze zijn en wat ze doen!

Je hebt rust en daarmee ook een natuurlijk soort autoriteit'.

 
 

 


 

Koepelorganisaties onderwijs

 

Opdrachtgevers zijn onder meer:

 

 • VO-Raad

 • Gemeente Apeldoorn

 • NVSNVL

 • Directie VSV (Min. OCW)

 

Regio's en gemeenten
 

Regionale Meld Centra voortijdig schoolverlaten (RMC's) en gemeenten hebben expertise nodig om steeds moeilijkere doelgroepen VSV in het onderwijs te krijgen en te houden. LOB@school heeft hierin een rijke staat van dienst.

 

 • DMO Amsterdam

 • Utrecht

 • Limburg

 • Zeist

 
 
e8264de9-e7c8-42d0-98f9-420966ca9916_WUR
logo Qompas nieuw.png