Visie en beleid LOB

Borgingsgebieden


 
Trajecten visie & beleid LOB/SLB

 

Tijdens de trajecten 'Visie & beleid' wordt met een werkgroep schoolbreed, per afdeling of faculteit gewerkt aan de totstandkoming van het implementatieplan LOB of SLB.

Hierbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat levert 'loopbaanleren' ons en de leerling/student op en hoe kan dat eruit zien?

 • Wat is een loopbaangerichte leeromgeving en waar is dat voor nodig?

 • Hoe beschrijf je een visie LOB of SLB, die iedereen snapt en wil uitdragen?

 • Wat kan een LOB of SLB-(team) scan voor ons betekenen?

 • Hoe maken we de stap van de visie naar duurzame implementatie?

 • Welke rollen bij verandering zijn er en welke valkuilen?

 • Hoe creëren we draagvlak in (en buiten?) de school?

 • Welke borgingsprincipes zijn er voor LOB of SLB?

 • Welke rol hebben onze 'ketenpartners' (b.v. ouders en bedrijfsleven)?

 • Hoe organiseren we een optimale 'studiekeuzecheck'?

 • Hoe gaan we om met het loopbaandossier en het plusdocument?

 

Met herkenning en erkenning van 'good practices' in de school en/of de regio gaan we van bewust naar beter LOB.