Visie en beleid LOB

  Borgingsgebieden


   
  Trajecten visie & beleid LOB/SLB

   

  Tijdens de trajecten 'Visie & beleid' wordt met een werkgroep schoolbreed, per afdeling of faculteit gewerkt aan de totstandkoming van het implementatieplan LOB of SLB.

  Hierbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat levert 'loopbaanleren' ons en de leerling/student op en hoe kan dat eruit zien?

  • Wat is een loopbaangerichte leeromgeving en waar is dat voor nodig?

  • Hoe beschrijf je een visie LOB of SLB, die iedereen snapt en wil uitdragen?

  • Wat kan een LOB of SLB-(team) scan voor ons betekenen?

  • Hoe maken we de stap van de visie naar duurzame implementatie?

  • Welke rollen bij verandering zijn er en welke valkuilen?

  • Hoe creëren we draagvlak in (en buiten?) de school?

  • Welke borgingsprincipes zijn er voor LOB of SLB?

  • Welke rol hebben onze 'ketenpartners' (b.v. ouders en bedrijfsleven)?

  • Hoe organiseren we een optimale 'studiekeuzecheck'?

  • Hoe gaan we om met het loopbaandossier en het plusdocument?

   

  Met herkenning en erkenning van 'good practices' in de school en/of de regio gaan we van bewust naar beter LOB.